מערכת הגבלת קרינה - דולב אלקטרומכניקה

היתרון שבמד קרינה