מכיוון שאין באפשרותינו להריח , לשמוע להרגיש ולראות קרינה אלקטרומגנטית לעיתים אנו כלל לא מודעים לך שהיא סובבת אותנו ושאנו חשופים לה.

לשם כך יש צורך במד קרינה.

למאמר המקצועי המרתק של Dr. Magda Havas בנושא יכולותיו וחשיבותו של מדי הקרינה