מערכת הגבלת קרינה - דולב אלקטרומכניקה

יש אישור – אין קרינה מועצת גני תקווה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

המועצה המקומית גני-תקווה ערכה גם השנה מדידות קרינה לבתי ספר המשתתפים בתוכנית מש"י

הוכח בבירור שאין קרינה מהמחשבים וגם לא ממערכת התקשורת האלחוטית.
תוצאות המדידה בכל בתי הספר ובכל המתחמים שנמדדו הן נמוכות מאד ולמעשה אפסיות ביחס לתקנים המחמירים של המשרד להגנת הסביבה.
נבדקו כל הכיתות ומרחבי הלימוד בהם ממוקמים המחשבים הנישאים והתקשורת האלחוטית. יש להדגיש שכל המחשבים הניידים הופעלו למשך כל זמן המדידה.

דו"ח תוצאות הבדיקה עבר במלואו למנהלות בתי הספר וליושבי הראש של וועדי ההורים כחלק ממדיניות המועצה לפתיחות ושקיפות מלאה.

להלן מסקנות הדו"ח והפעולות בהן נוקטת המועצה:
אין קרינה מהמחשבים וגם לא ממערכת התקשורת האלחוטית

בתיבת מטעני המחשבים נמצאה כביכול בעיה הנובעת ממיקום המטענים בכתות. לפיכך, עוד במהלך הבדיקה ובהתאם להמלצת המומחה, הם הוזזו מייד. נערכה בדיקת קרינה נוספת בו במקום, שהוכיחה שבהזזת המטענים נפתרה הבעיה.

קרינה מסוימת התגלתה דווקא מלוחות החשמל במספר מקומות מצומצם ונקודתי בבתי הספר. עוצמתה נמוכה משמעותית מהסף על פיו פועלת חברת החשמל. ראש המועצה והמנכלי"ת מטפלים מיידית בנושא: הוזמן יועץ מיגון ומומחה למיסוך והמלצותיו ייושמו כבר בימים אלה.

ישנה בעיה בתרגום ממצאי הדו"ח לאלה שאינם מומחים בתחום. מכאן, הדרך לפרשנות, להפצת שמועות בלתי מבוססות על "סכנות לילדים " ו"הסתרות מטעם המועצה" בקרב ההורים הינה קצרה ובלתי אחראית.
הובא לידיעת המועצה, כי הורים אף בחרו להזמין מודד קרינה מטעמם.
אם יגיע דו"ח זה למועצה -מומחה מקצועי בתחום יתייחס לממצאים והמועצה תפעל בהתאם.

המועצה מתחייבת להמשיך ולהשקיע ככל שיידרש, כל מאמץ ומשאב לייצר סביבת לימודים ועבודה בטוחה ובריאה לכל התלמידים וצוות הניהול וההוראה בבתי הספר בגני תקווה, להמשך קידום תכנית התקשוב שהינה תכנית פדגוגית וטכנולוגית פורצת דרך.

וכך- מי שרוצה להיות נגד תכנית מ.ש.י. יצטרך למצוא מעכשיו תרוץ אחר…

http://www.ganeytikva.org.il/

תאריך עדכון 07/06/2009