מערכת הגבלת קרינה - דולב אלקטרומכניקה

ערכי סף לחשיפה לקרינה בלתי מייננת פ

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

תאריך עדכון: 21/01/2009

קרינה בלתי מייננת, הנקראת גם קרינה אלקטרומגנטית, נמצאת בכל מקום. מקורות הקרינה הם: מקורות טבעיים (קרינה קוסמית), מתקני שידור, מתקני רשת החשמל, לייזרים ומקורות אור נראה ובלתי נראה אחרים. באופן טבעי כל אחד רוצה לעשות שימוש במקורות קרינה אלו המאפשרים לקיים תקשורת ולצרוך חשמל מבלי שיהיה חשוף לקרינה.

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=saf_krina&enZone=saf_krina