במחקר זה ניסוי חוקרים להעריך איזו כמות של קרינה סלולארית על המוח עשויה לעודד גידול.  המחקר גילה עלייה בסיכון לגידולים בצד הראש שקיבל את החשיפה הגדולה ביותר לקרינת RF .