מערכת הגבלת קרינה - דולב אלקטרומכניקה

ילדים החיים בסמוך לקווי מתח גבוה