חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פתרונות סיכוך מעבדות מחקר ותאים

ניווט מהיר:

בעקבות עליית הצורך בעולם המודרני במעבדות מחקר מערכות ממוחשבות רגישות ,אבטחת מידע מעבדות ומתקני מחקר
עולה חשיבות הסביבה האלקטרומגנטית (אלמ"ג) הצפויה לשרור במעבדות מחקר מיקרוסקופים רגישים, מערכות ממוחשבות, אבטחת מידע,ומתקני מחקר.

התלות המוחלטת והגוברת במחשוב ובאמצעים אלקטרוניים רגישים מביאים להפרעות אלמ"ג לתפקד התפתחות איומי תכנה (סייבר) ואיומי חמרה (טרור אלקטרומגנטי).

עם התקדמות הטכנולוגיה, בני האדם וציוד מוקפים יותר ויותר בקרינה אלקטרומגנטית בתדרים שונים ובעוצמות שונות.
הבניינים שאנו חיים בהם ועובדים בהם עלולים לעיתים להוות מקור משמעותי לרמות שונות של קרינה אלקטרומגנטית, הן בסביבת המבנים והן מתוכם.

השדה החשמלי:

השדה החשמלי הינו מרכיב בשדה האלקטרומגנטי, השדה החשמלי מתפתח על ידי מטענים חשמליים או על ידי שדות מגנטיים משתנים.
השדה החשמלי הינו ווקטור בעל גודל וכיוון אשר ניתן לתארו כ- E: עוצמת השדה החשמלי, ידיעת ערכו של E בנקודה מסוימת מבלי כל מידע על מקור התפתחות השדה הוא כל המידע הנחוץ על מנת לדעת כיצד יתנהג מטען חשמלי הקרוב אל אותה הנקודה.

עוצמת השדה החשמלי E בכל נקודה, מוגדרת על ידי הכוח החשמלי F הפועל על מטען בוחן נייח הטעון מטען חיובי q בנקודה.

השדה המגנטי:

שדה מגנטי הינו רכיב נוסף השדה האלקטרומגנטי אשר מפתח סביב זרם חשמלי או מגנט קבוע, השדה המגנטי הינו ווקטור ומוגדר בכל נקודה במרחב כבעל גודל וכיוון.
השדה המגנטי מתחלק לשתי קבוצות – שדה מגנטי קבוע ומשתנה.
שדה מגנטי קבוע, או שדה מגנטוסטאטי, יתפתח בסביבת מגנט קבוע, או חוט אשר זורם בו זרם חשמלי קבוע בכיוון אחד, במקרה כזה הווקטור המגנטי יהיה זהה בגודלו וכיוונו בכל מקום במרחב.
שדה מגנטי משתנה יתפתח בסביבת זרם חליפין כאשר במקרה זה השדה המגנטי ישתנה בכל רגע נתון הן בגודלו וכיוונו.

השדה המגנטי מוגדר באופן מתמטי על ידי שני ווקטורים שונים המייצגים את השדה המגנטי: צפיפות השטף המגנטי המיוצג באות B ונמדד ביחידות טסלה T או גאוס T=10,000G ועוצמת השדה המגנטי המיוצג באות H ונמדד ביחידות אמפר למטר A\m, כאשר H ו-B פרופורציונאליים זה לזה ומוגדרים כ:

כאשר הינו מקדם הפרמביליות (חדירות) של החומר או התווך.
B הינו למעשה ווקטור בעל גודל וכיוון וכפי שראינו: חלקיק בעל מטען q יחווה כוח F בנוכחות שדה חשמלי, בנוסף, ידוע כי אם אותו החלקיק הטעון נע במהירות V בניצב ל-B אזי הוא יחווה כוח F אשר פרופורציונאלי לצפיפות השטף המגנטי B, נוכל לתאר את הכוח F על ידי: , כאשר X הינו מכפלה ווקטורית, מכאן נובע כי אם המטען נע במקביל ל-B הכוח המגנטי במסלול זה יתאפס.
במקרה שאותו המטען ינוע בניצב לשדה המגנטי, אזי גודלו של הכוח F יהיה תוצאת המכפלה בכיוון הניצב ל-B ו-v, מכאן, על פי חוק לורנץ:

ועל פי חוק ביו-סוואר, השדה המגנטי B בנקודה r ביחס לחלקיק טעון q הנע במהירות v הנע במרחב

סביבת אלמ"ג

1. תאימות אלמ"ג קלאסית ברמת מערכת ותת מערכת
א. פליטה בקרינה והולכה וחסינות בקרינה והולכה על פי התקנים
ב. מאפייני רשת הזנה לפי MIL-STD-1275
ג. אמצעי הגנה:
• חסינות בפני הפרעות אלקטרו-מגנטיות (EMI), .
• סינון
• סיכוך
• אדמות
• כבלים
• מדכאי מתחי מעבר
ד. חסינות לקרינת אלמ"ג ברמות גבוהות
הגנה כנגד הפרעות בתאימות קלאסית, פליטה והולכה בקרינה וחסינות בהולכה בקרינה
ודרישות רשת הזנה.

בטיחות אש בכל חדר או מעבדה יותקנו גלאי אש / עשן, כחלק של המערכת הכללית להתרעה והתראה מפני שריפות.

פיזור הגלאים יהיה עפ"י התקנים ומהות הסיכונים בכל מקום
שילוט אזהרה לסיכונים שונים, כגון – ( קרינה רדיואקטיבית, לייזר UV , EM ( גורמים כימיים וביולוגיים, סיכוני רעש , חשמל קור / חום וכו .'

חברת דולב מציעה פתרונות אלקטרו מכניים הנדסאים פשוטים ויעילים
("פשטות היא התחכום האולטימטי").

יתרונות הפתרונות של דולב:

א. יעילות רבה

ב. זמינות גבוהה

ג. טווח משמעותי

ד. מחיר נמוך ביחס למערכות דומות אחרות המפותחות בארץ ובעולם.

Frankonia Laboratory New Brochure – Frankonia Labs 2016