חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

קרינה אלקטרו מגנטית גבוהה בגן מרגנית

ניווט מהיר:

1/12/2006
השבוע נחשף כי מבדיקות שנעשו בגן הילדים מרגנית בשיכון ויצמן נמצאו מדדים גבוהים של קרינה אלקטרו מגנטית. ועד ההורים של הגן פנה לעירייה אוהד לוביאניקר 07.11.2006

השבוע נחשף כי מבדיקות שנעשו בגן הילדים מרגנית בשיכון ויצמן נמצאו מדדים גבוהים של קרינה אלקטרו מגנטית.

ועד ההורים של הגן פנה לעירייה

במסגרת בדיקות קרינה אלקטרו מגנטית הנערכות בימים אילו בכל מוסדות החינוך בעיר, ביוזמת ועד ההורים העירוני ובהסכמתה ומימונה של עיריית הרצליה נמצא השבוע כי בגן מרגנית בשיכון ויצמן התגלו ערכים הגבוהים בצורה משמעותית מהמלצת המשרד לאיכות הסביבה. בודק חיצוני של חברת "גלית" שהוזמן לערוך את הבדיקות היה בגן ב 25.10 והמציא דו"ח לפיו נמדדו בתוך הגן ובחצר שלו ערכים גבוהים כשבתוך הגן נמצא כי ישנה קרינה של בין 6 ל 8 מיליגאוס ובחצר נמדדו ערכים של מעל 10 מיליגאוס. בפינה נוספת בתוך הגן נמצאו קריאות ממכשיר המדידה של 30 מיליגאוס. ערכים אלה הינם כאמור הרבה מעל מה שממליץ המשרד לאיכות הסביבה הקובע כי חשיפה לקרינה מעל לשני מיליגאוס בצורה ממושכת מגדילה את הסיכויים לחלות בסרטן דם. אצל ילדים על פי המשרד לאיכות הסביבה הסיכוי מוכפל פי שניים. הערכים נמדדו הן מארון חשמל בתוך הגן עצמו ומכבלי מתח גבוה ועמודי חשמל מחוץ לגן. לאחר שהבודק סיים את בדיקותיו נעשה ניסיון של עיריית הרצליה שקיבלה את הדו"ח מהמשרד לאיכות הסביבה , להקטין את הערכים שמדד הבודק של חברת "גלית". נציגי חברת חשמל הוזמנו ביום ראשון השבוע לגן ונתקו את מערכת החוטים המקומית במטרה לצמצם כאמור את קריאות הקרינה הגבוהות. לאחר שביצעו את עבודתם הוזמן שוב אותו מודד חיצוני ביון שני לערוך את המדידות מחדש. המודד בדק ומצא ערכים דומים לערכים מבדיקתו הקודמת. בדוח המליץ הבודק או להעתיק את עמודי החשמל מהמקום או להעתיק את גן הילדים משם מאחר ורמות הקרינה גבוהות מידי לשהות ממושכת בגן.

לאחר שקיבלה יו"ר ועד ההורים של הגן, רבקה אברהם לידיה את הדו"ח החדש היא נפגשה עם יתר ההורים ויחד עם יו"ר ועד ההורים העירוני וסיפרה להם על המצב. ההורים הביעו בפגישה חרדה ולחץ לגבי ילדיהם וביום שלישי בבוקר נפגשו ההורים עם מנכ"ל העירייה, יחיעם השמשוני במשרדו כדי למצוא פתרונות. שמשוני סירב על פי דבריהם להתייחס להמלצת המשרד לאיכות הסביבה בנוגע לרמה מינימלית של קרינה אלקטור מגנטית של שני מיליגאוס, אשר רק לידה ניתן להשאיר ילדים בביטחה. השמשוני טען באוזני ההורים שנפגשו עימו כי מבחינתו התקן המותר הוא עשרה מיליגאוס. בסופו של דבר נאמר להורים בעירייה כי יבדקו האפשרויות להעתיק את הגן מהמקום וההורים יקבלו הודעה על החלטת העירייה בתוך 48 שעות כאשר אם יוחלט להעביר את הילדים הדבר יתבצע תוך 24 שעות.

רבקה אברהם , יו"ר ועד ההורים אמרה השבוע לעיתון "קול הרצליה" כי אין בכוונת ההורים לשלוח את הילדים שוב לגן החל מיום חמישי הזה אם העירייה תסרב למצוא פתרון למצב.

אברהם מספרת על הרפתקאותיה מהשבוע : "אנחנו רוצים למנוע מהילדים שלנו סכנת חיים ואני לא מוכנה לשלוח את הילדים למקום שהוא מסוכן כמו הגן. לאחר הבדיקה נמצא פתרון לפינה הבעייתית בתוך הגן בה נמדדו ערכיםגבוהים של 30 מיליגאוס . הנגר של העירייה סגר את הפינה כך שילדים לא יוכלו להתקרב אליה, אך לפי הבדיקות והמלצת המשרד לאיכות הסביבה עדיין יש ערכים גבוהים של קרינה בחצר הגן ובתוכו ולכן צריך להעביר את הילדים אפילו למתנ"ס כלשהו באופן זמני. היו הורים שכבר ביום שלישי בבוקר לא רצו לשלוח את הילדים לגן וביום רביעי במילא יש לילדים פעילות מתוכננת מחוץ לגן כך שעד וים חמישי הם לא חייבים לחזור. אני לא מתכוונת להשבית את הליודים אבל מאחר ומסוכן ללמוד במקום הזה לא ישלחו הילדים לשם שוב עם לא ימצא פתרון".

אלי יעקובי יו"ר ועד ההורים העירוני :"עד החלטת העירייה לא ניתן להשאיר את הילדים חשופים לקרינה בגן מרגנית אנו נשלח את הילדים בריאים ושלמים רק למקום מבטחים".

מעיריית הרצליה נמסר: "מנכ"ל העירייה, יחיעם השמשוני, נפגש ביום ג` האחרון (7.11.06) עם נציגי ההורים.

בפגישה נדונו האפשרויות השונות לטיפול בנושא. עד סוף השבוע תתקבל ההחלטה כיצד לפעול כדי שרמת הקרינה לא תעלה על המלצת המשרד לאיכות הסביבה. כמו כן, תוסיף העירייה לוודא שרמת הקרינה במבנים החדשים לא תעלה על התקן המאושר".