חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

בדיקות ותכנון מיגון קרינה

ניווט מהיר:

יישום שיטות ההגנה באופן תאורטי:

אפקט המיגון של החומרים המתכתיים השונים ויכולת הנחתת השדה האלקטרומגנטי מתאפשרים בזכות שתי תופעות שונות: הנחתה וספיגה. (Reflection and Absorption), שתי התופעות הללו מנוצלות על מנת להנחית את האנרגיה של הגל האלקטרומגנטי הפוגע בשכבת המגן זוהי פעולת מיגון הקרינה.

כאשר הגל האלקטרומגנטי הנע בחלק A של האיור פוגע בחומר המבודד מתקיימות תופעות ההחזרה והבליעה של הגל האלקטרומגנטי, משרעת הגל לאחר המפגש עם החומר המבודד תלויה בעכבת החומר ובעכבת הגל האלקטרומגנטי עצמו.

ניתן לראות כי לאחר פגיעת הגל בחומר המבודד הגל החוזר לא חודר את שכבת הבידוד החיצונית ולמעשה הוא אינו "תורם" אל שארית הגל שכן הצליחה לחדור את שכבת הבידוד אל עבר חלק B של האיור, מכאן נוכל להגיד שהחלק החוזר הוא למעשה גורם הנחתה מסך כל עוצמת הגל האלקטרומגנטי המקורי.
החלק אשר נותר מאותו הגל ממשיך לנוע באותו הכיוון לאחר חדירתו את החומר המבודד אולם כעת הגל האלקטרומגנטי "חווה" את תופעת הבליעה בזמן מעברו בחומר המבודד בעל עובי הדופן הסופי W.

בחלק B של האיור מתקיימות שוב תופעות הבליעה וההחזרה של הגל על פני השטח של החומר המבודד, החלק של הגל אשר ממשיך בתנועה לאחר המעבר בחומר המבודד הוא למעשה כמות האנרגיה אשר נותרה לאחר חציית שכבת הבידוד כאשר מפחיתים את אובדן האנרגיה כתוצאה מתופעת הבליעה וההחזרה של הגל.

יש לציין כי חלק הגל אשר מוחזר בחלק B של האיור מוזנח בדרך כלל בשל אי תרומתו המשמעותית בהנחתת האנרגיה של הגל האלקטרומגנטי.

רכיבי השדה המגנטי ניתנים להנחתה משמעותית בתחום תדרי ה- ELF רשת החשמל באחת משתי הדרכים הבאות, הראשונה: כאשר נשתמש בחומרים בעלי פרמביליות מגנטית גבוהה מאד אשר יוכלו לספק מסלול בעל התנגדות נמוכה עבור קווי השדה המגנטי, במידה ונבחר בחומר בעל תכונות מתאימות לשדה אותו נרצה לבודד, קווי השדה המגנטי ינועו סביב האזור המבודד ולא יכנסו לתוכו, שיטה זו ישימה הן עבור זרמי DC וזרמי AC.

לחברת דולב יש מגוון חומרים עם פרמביליות מגנטית גבוהה למתן פתרונות למיגון קרינה לשדות אלקטרומגנטים חזקים מאד עבור התעשייה הביטחונית, התעשייה הרפואית מוסדות חינוך וגני ילדים!

קרא עוד: מכשירים לבדיקת קרינה