חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

יחידת קרינה אלקטרומגנטית, תאימות אלקטרומגנטית

ניווט מהיר:

בעקבות המודעות הגוברת בארץ להשפעות אפשריות של שדות מגנטיים על בריאות האדם, שמצאה ביטוי גם בחוק הקרינה 2006 שנחקק ביוזמת המשרד להגנת הסביבה, ננקטים אמצעים להגבלת חשיפת הציבור לשדות מגנטיים. עיקרי שיטות הגבלת רמת השדות המגנטיים במערכות החשמל מודרניות אנו יותר ויותר פוגשים תופעה הנקראת הרמוניות גל אי זוגי.

נהוג להתייחס יותר לגל שלישי הרמוניות אלו הפרעות, עיוות גל סינוסי. התופעה נגרמת לרוב בגלל הצרכנים לא לינאריים, ספקים, מערכות מחשב וכו', תופעות לוואי של הפרעות אלו הם גורמים לרשת תלת פאזית אי איזון מוחלט וכתוצאה מכך,הגדלת השטף המגנטי בסביבת לוחות החשמל.

בתכנון חשמל ללוחות חשמל מרובות צרכנים ישנו דגש מיוחד לנושא הפחתת השטף המגנטי. מחלקת הנדסת חשמל ואלקטרוניקה המשותפת למחלקה להנדסת מיגון קרינה ובאחריותה ליישם את התשתית הפיזיקלית והכלים הטכניים לתכנון הגבלת שדות מגנטים ממקורות מתח שונים:

 • הרמוניות
 • זרמים תועים ניתור רשת החשמל
 • בדיקת מקדם הספק
 • בדיקת הארקה
 • איזון פאזות

עומס יתר ועוד בדיקות חשמל בדיקת איכות חשמל מקיפה הרמוניות זרם ומתח, נפילות חשמל שיקולים טכנו כלכליים, הערכות סיכונים לשדות מגנטיים השופעים ממתקני חשמל.

הגדרת עיוותים הרמוניים ואחוז עיוותים חוסר איזון,הפסדי הספק והפסדי אנרגיה ברשת חשמלית, פיתוח החומרים המשמשים למיגון במערכות הספק במתח נמוך, במתח גבוה ובמתח עליון, הארקות במתקני מתח נמוך, הם הם השלבים עיקריים בתכנון של לוחות חשמל דלי קרינה.

כחלק ממדיניותה, רואה חברת דולב  חשיבות רבה במעורבות בקהילה, והיא תורמת באופן משמעותי בתחומי החינוך לטכנולוגיה מתקדמת, מתוך אמונה שטכנולוגיה זמינה לכול תתרום למחויבות לסביבה בריאה.

ביצוע בדיקת תאימות אלקטרומגנטית

מבצעת בדיקות תאימות אלקטרומגנטית בכלוב פארדיי ׁׁ(RF Shielded Room) ייעוץ, ופתרונות לבעיות איכות חשמל קרינה אלקטרומגנטית, תקשורת אלחוטית, מכשירי חשמל ואלקטרוניקה עם ציוד מדידה מתקדם.

מילון מונחים

 • אנרגיה אלקטרו-מגנטית: אנרגיה הנעה בגלים, כגון קרינה אולטרה סגולה. שאפשר לראות.
 • אורך גל: המרחק שנמדד בכיוון התקדמות הגל, מנקודת כלשהי עד לאותה נקודה במופע הבא.
 • אלקטרו-מגנטי: תכונות מגנטיות הנוצרות ע"י זרם חשמלי.
 • אמפר: יחידת מידה של זרם חשמלי; כמות הזרם העובר במעגל חשמלי בכוח אלקטרו-מניע (מתח) של וולט אחד ובהתנגדות של אום אחד. סימון מקוצר הוא אמפ' או AMP.
 • אנרגיית קרינה: כל צורות האנרגיה המגיעות מהמקור בצורת גלים.
 • אלקטרון: חלקיק פנים אטומי בעל מטען חשמלי שלילי. אלקטרונים הם חלק מהאטום ונעים סביב הגרעין.
 • אל-פסק (UPS): מקור מתח לגיבוי הנכנס לפעולה כאשר מתרחשת הפסקת חשמל או נפילת מתח לרמה שאינה מקובלת. בעת הפסקת חשמל, מערכות אל-פסק כוללות הגנה מנחשולי מתח ולפעמים אף ויסות מתח. מערכות אל-פסק קטנות מספקות אנרגיה מסוללה.
 • גלים אלקטרו-מגנטיים: קרינה המכילה גלים נעים של מערבולות חשמליות ומגנטיות. דוגמאות לגלים אלקטרו-מגנטיים הן קרני רנטגן, גלי אור וגלי רדיו.
 • ג'י איירון G Iron
 • הספקטרום של קרינה אלקטרומגנטית: השם שנתנו המדענים לסוגים רבים של קרינה, כשמדובר עליהם באופן כולל. עם סוגי הקרינה נמנים שורה ארוכה של תדרים, החל מגלי רדיו ועד גלי גמא, האופייניים לאור.
 • הרמוניות: וסתי המהירות הכוללים דיודות וטרנזיסטורים הספק מחוללים הרמוניות גבוהות, רעשים על קווי ההזנה של המפעל, קווי ההזנה הללו נושאים לא רק את גל הסינוס בתדר 50 הרץ אלא גם סינוסים נוספים בכפולות של תדרי 50 הרץ כמו כפולת 5 וכפולת, 7 הרמוניות אלו גורמות נזק למערכות אלקטרוניות שבסביבה ולאחרונה גם לבריאות האדם.
 • הרץ Hz: יחידת מדידה של תדר השווה למחזור אחד בכל שנייה. רשת החשמל בישראל היא 50 Hz כלומר 50 מחזורים בשנייה. יש גם יחידות של קילו-הרץ (KHz), מגה-הרץ (MHz) ג'יגה-הרץ (GHz) וטרה-הרץ (THz).
 • השראה: תהליך של יצירת אפקט חשמלי או מגנטי בהשפעת קירבה סמוכה למגנט, לזרם חשמלי או לגוף הטעון בחשמל.
 • וולט (V): יחידת מידה לפי תקן בינלאומי (SI) לפוטנציאל חשמלי או כוח אלקטרו-מניע. פוטנציאל של וולט אחד מופיע בהתנגדות של אום אחד כאשר זרם של אמפר אחד עובר דרך אותה התנגדות.
 • וואט (W): יחידת ההספק החשמלי. וואט אחד הוא זרם בעוצמה של 1 אמפר הזורם במתח של 1.
 • זרם חילופין AC: זרם חשמלי אשר משנה את כיוונו במרווחי זמן קבועים או במחזורים; בישראל 100 שינויי כיוון בשנייה או 50 מחזורים (תדירות – 50 הרץ). AC.
 • זרם ישר: זרם חשמלי הזורם במעגל רק בכיוון אחד, כגון זה שמגיע ממצבר או סוללה. DC.
 • חשמל: צורת אנרגיה שמאופיינת בנוכחותם ותנועתם של חלקיקים בעלי מטען חשמלי, הנוצרים כתוצאה מחיכוך, השראה או שינויים כימיים.
 • מד קרינה: הוא מכשיר מדידה המודד שטף של קרינה אלקטרומגנטית באורכי גל שונים.
 • מודד קרינה מוסמך: מהנדס שהוסמך ע"י המשרד להגנת הסביבה לביצוע מדידות שטף מגנטי ממקורות חשמל ואו תקשורת.
 • מתח: הפרש הפוטנציאל בין שני מוליכים, או בין מוליך לבין הקרקע. זה מדד לאנרגיה חשמלית לכל אלקטרון, שאותו האלקטרונים יכולים לקבל או למסור במעבר בין שני מוליכים.
 • מיו מטאל MU-METAL
 • סיליקון סטיל SILICON STEEL
 • עומס: דרישות הכוח והאנרגיה של משתמשים ממערכת של כוח חשמלי באזור מסוים, או כמות הכוח המסופקת בנקודת מסוימת.
 • קילוואט: יחידת כוח המשמשת בעיקר להספק חשמלי וצריכת אנרגיה. קילוואט אחד שווה 1,000 ואט.
 • קרינה: כל הצורות להעברה מהירה של אנרגיה בצורת חלקיקים של גלים אלקטרומגנטיים.
 • קווי תמסורת: מערכת של מוליכים, מבודדים, מבני תמיכה וציוד מתאים, המשמשים להעברת כמויות גדולות של אנרגיה במתח גבוה, בדרך כלל למרחקים ארוכים, בין נקודות הייצור לבין תחנות משנה הראשיות, להפצה בין הצרכנים.
 • שנאי טסלה (Tesla): מתקן המיועד להפקת זרם חשמלי בעל תדר גבוה ומתח גבוה.
 • שנאי: מתקן שממיר את החשמל בעל המתח הנמוך שיוצר המחולל (גנרטור) למתח גבוה יותר, לצורך תמסורת למרכזי עומס, כגון עיר, בית חרושת בניין משרדים.

המלצתנו לתכנון לוחות החשמל ובדיקה שטף מגנטי לפני ביצוע מיגון ללוחות חשמל

במערכות תלת פאזיות הזרם זורם במוליכי הפאזות ואילו במוליך 0 זורם הזרם הנובע מחוסר סימטריה בין הפאזות, ברשת מזוהמת בהרמוניות, ההרמוניה השלישית וכפולותיה מתנקזות לקו האפס יש להשתמש במוליך האפס בהתאם להמלצת CBEMA (ארגון יצרני המחשוב בארה"ב) בקו אפס שחתכו לפחות 1.7 חתך הפאזות זאת גם אם מוליכי הפאזות אינם מועמסים במלואם. לוחות החשמל יתוכננו ויבנו באופן שיגבילו את השדה המגנטי ממנו למינימום.

פסי הצבירה בלוח

פסי צבירה פאזות ופס צבירה האפס ירוכזו יחד בחלקו העליון של הלוח, כאשר המרחק ביניהם הוא מינימום בהתאם לחוק חשמל. ההזנה ללוח תהיה במרכזו וחלוקת הזרם לצרכנים תהא באופן סימטרי מבחינת העומס, משני צידי נקודת ההזנה.

השדה המגנטי

ניתן להגביל את השדה המגנטי מלוח החשמל בכמה אפשרויות: בדיקת איזון פאזות, בדיקת הרמוניות, זרמים תועים. בדיקת ארקה ביצוע המיסוך שיגביל שדות מגנטיים אלו.

קרא עוד: בדיקת קרינה | מד קרינה