חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פתרונות סיכוך בלעדיים להגנת EMP

ניווט מהיר:

האיום:

פצצה גרעינית בעלת תפוקה

תרחיש הפעולה : תפוקת הפצצה היא הדף, חום, קרינת γ מיידית, נשורת גרעינית וגל אלקטרומגנטי-המכונה EMP או דופק אלקטרומגנטי- דוא"מ.
הגנה  למכשירי חשמל חיוניים , מכשור אלקטרוני הכולל רכיבים כגון טרנזיסטורים עשוי להיפגע מקרינה זו.
ה EMP מאופיין על ידי העוצמה כתלות בזמן של השדה האלקטרומגנטי.

הגנה כנגד NEMP - דולב אלקטרומכניקה

מטרות ההגנה כנגד NEMP

ההגנה נועדה לאפשר קיום סביר במקלט/ בונקר לאחר פיצוץ גרעיני שהוגדר בתרחיש.
המשמעות היא קיום כוח חשמלי ומערכות מיזוג, אוורור, סינון אוויר, תאורה, מים וסניטציה, בישול ושימור מזון, תקשורת קווית ואלחוטית.
כל זאת לתקופה קצרה.

המכשירים המחויבים בהגנה :

מערכות סינון אוויר, מפוחי מזגנים, צי'לר, משאבות מים, משאבות ביוב,
כניסת חשמל של חברת החשמל, מכשור חשמלי במטבחים, מכשור תקשורת , קליטת שידורי רדיו ועוד.

חברת דולב אלקטרומכניקה מקבוצת דולב
פיתחה מערכת מודולי הגנה בפני EMP, מערכות אלו נבדקו במעבדת דוא"מ  ועמדו בדרישות הבדיקות.

המודולים מיועדים להגנת קווי אספקת רשת החשמל ו/או כנגד ברקים ו-EMP- המתח הממוצע שנמדד ביציאות המודולים בתגובה לאות EMP בכניסות היה נמוך מ- kV.1.5. מודולי ההגנה נבדקו בהדמיית מפרט הבחינה.

המודולים נבחנו בהזרקה של אות מדמה EMP בין כל כניסה לאדמה ובין כניסות פאזה
לאפס, פאזה לאדמה ואפס לאדמה, ובמודול התלת פאזי גם בין הפאזות.
אות המבחן בצורת אקספוננט כפול עם זמן עליה של 7-10ns במתח ריקם של kV 10 ובזרם קצר של kA1

מערכת מודלי ההגנה מותקנים לפני מסנני אלמ"ג מיוחדים במקרה של תא מסוכך או ללא תא מסוכך.
מודלי ההגנה והרכיבים הנוספים מותקנים במארז פלדה מיוחד עם הדקי חיבור חיצונים מיוחדים.
חיבורי החשמל החיצונים והפנימים הינם לפי חוק חשמל.

אנו נותנים ייעוץ משלב הקמת מערכת הארקות במתקן.
מטרת ההארקה היא, ליצור מערך בעל עכבת נמוכה לאדמה למרכיבי המערכת המוגנים.
כאשר יש בינם לבין הארקת המבנה קשר המתחייב מהנחיות הבטיחות בחשמל,
מובילים עם מעטה שיריון ,מסנני EMP מיוחדים דלתות EMP ודלתות הדף.

מעוניינים בפרטים על הנושא?