חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

קרינה בלתי מייננת מתוך דוח מבקר המדינה שפורסם בתאריך 19.11.07

ניווט מהיר:

מבקר המדינה, השופט (בדימ.) מיכה לינדנשטראוס, יפרסם היום את דוח הביקורת השנתית

נוכח הסמכתם של עובדי המשרד להגנת הסביבה כממונים על מילוי הוראות החוק, כולן או מקצתן, כפי שפורט ברשומות מדצמבר 2006, עליו לקבוע תקן בעל ערך מספרי מוחלט לסף חשיפה סביבתי בתחום הקרינה הבלתי מייננת מֵרכיבים שונים של רשת החשמל, סף חשיפה שאם עוברים אותו – עצמת השדה המגנטי אינה קבילה. משרד מבקר המדינה רואה בחומרה העיכוב בהתקנת תקנות שהן חשובות לבריאות הציבור.

 לדוח: 

http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?id=2&bookid=500&contentid=9181&direction=1&frompage=230#_ftnref36