תקן קרינה אלקטרומגנטית

תקן קרינה אלקטרומגנטית - דולב בדיקות ומיגון קרינה

ראשית כל נדון בשאלה הכה מתבקשת ושכיחה בקרב הציבור הרחב: כיצד החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית משפיעה עלינו? לקרינה מסוג זה ישנן השפעות, שבסבירות גבוהה משפיעות לרעה על תפקודו הגופני של האדם ועלולות להשפיע בצורה שלילית מאוד על בריאותו. צריך לעשות כאן את ההפרדה ל-2 מבחינת השפעות אפשריות: קרינת גלי רדיו (RF) –  ידועה תופעה תרמית, קרי […]