חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

WIFI בבתי ספר

ניווט מהיר:

רשתות מחשבים אלחוטיות ומחשבים אלחוטיים בבתי ספר

מערכת החינוך בישראל עשתה בשנים האחרונות צעדים רבים כדי להתאים את עצמה למאה העשרים ואחת.

למרות שבמאה השנים שעברו העולם השתנה מבלי היכר, מערכת החינוך בישראל נותרה, פחות או יותר, אותה מערכת ושיטת ההוראה נותרה אותה שיטה.

אחד מהצעדים הללו הוא הכנסת המחשוב לבתי הספר, לכיתות ושילובו בשיטת ההוראה.

בעיני רבים, קידמה היא מחשוב. בשנים האחרונות, מחולקים מחשבים אלחוטיים למורים ונפרסות תשתיות של רשת חוטית, רשת אלחוטית, מקרנים, מערכות קול ולוחות חכמים בכיתות, אשר בבתי הספר.
בשנה האחרונה החל משרד החינוך לחלק מחשבים ניידים אלחוטיים לתלמידים בחלק מבתי הספר, אם כמחשב אישי לכל תלמיד או במסגרת מעבדה ניידת, כלומר מספר מוגבל של מחשבים המשולבים בחלק מהשעורים, מחולקים לתלמידים (כל כמה תלמידים מקבלים מחשב) בתחילת השיעור ומוחזרים בסוף השיעור.

לא ניכנס במאמר זה להשלכות של שימוש במחשבים על צורת הלימוד, הפרעת קשב וריכוז ובעיות פדגוגיות אחרות הנגזרות משימוש במחשוב עצמו. במאמר זה נתרכז בהשפעות הקרינה מהמחשוב.מחשב זה קידמה, מחשב אלחוטי זו קרינה
השימוש במחשבים הניידים נעשה באופן אלחוטי. נתבים אלחוטיים הותקנו ומותקנים בבתי הספר ומשדרים באופן קבוע, בכל שטח בתי הספר.

שידור זה, הוא למעשה קרינת רדיו בריבוי תדרים, מריבוי מקורות. כאשר מופעלים המחשבים, באופן אלחוטי, נוספים עוד כ -30 מקורות קרינה בכל כיתה. כל מחשב אלחוטי משדר בעצמו אותות בקרה ומידע על גבי הרשת האלחוטית.

כאשר מופעלים הנתבים והמחשבים האלחוטיים מנוצל חלק גדול יותר מרוחב הפס, השידור מהמחשבים והנתבים תופס חלק גדול יותר מהתדרים המוקצים לתקשורת האלחוטית ורמות הקרינה עולות הן על ציר התדר והן על ציר הזמן.

המצב בבית הספר

גם ללא הכנסת נתבים ומחשבים אלחוטיים לבתי הספר, בכל כיתה יש היום מקורות קרינת רדיו (סלולרי-רדיו-אלחוטי) וקרינה בתדר נמוך (מרשת החשמל). בכל כיתה יש קרינה מאנטנות סלולריות הנכנסת דרך החלונות, קרינה סלולרית ממכשירי הסלולר של המורים והילדים (היום לרוב הילדים יש טלפונים חכמים המשדרים גם בזמן שלא משוחחים בהם כדי לאפשר תעבורת נתונים לאימיילים, אפליקציות, הורדת קבצים, משחקים ועוד), וקרינה בתדר נמוך ממערכות החשמל בבית הספר (לוחות חשמל, שנאיים מרכזיים, קווי מתח גבוה ועוד). כעת, בנוסף לכל מקורות קרינה אלו, מתווספת הקרינה מהנתבים והמחשבים האלחוטיים.

מסמך בין משרדי

בשנת 2011 פורסם מסמך בין משרדי, שאמור להתמודד עם בעיות הקרינה בבתי הספר. המסמך הוא פרי עבודה משותפת של נציגים ממשרד החינוך, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. במסמך מוגדר כי ייאסר שימוש של תלמידים במכשירי סלולר בעת השהות בבתי הספר, יונגשו טלפונים קווים לתלמידים וכי יוקצו אזורים בהם ניתן להשתמש בסלולרי בהפסקות בלבד. כל זאת כדי לצמצם את חשיפת התלמידים לקרינה ממכשירי הסלולר הללו. יש לציין כי, ככל הידוע לנו, עד כתיבת שורות אלו, ההמלצות הללו מיושמות באופן חלקי בלבד. בנוגע לקרינת בתדר נמוך ממערכות החשמל קובע המסמך צעדים ודרכים למדידה וצמצום חשיפת התלמיד לקרינה זו.

בנוגע לשימוש בנתבים ומחשבים אלחוטיים, המסמך ממליץ על שימוש ברשת חוטית ומחשבים חוטיים אבל מאפשר שימוש באלחוטי רק כאשר השימוש בחוטי מהווה סכנה בטיחותית ובלבד שהתקבל אישור לכך על ידי ממונה בטיחות ובוצעו בדיקות קרינה לפני ואחרי ההתקנה. פתח זה מנוצל על ידי גורמים במשרד החינוך, אשר התחילו – לפני סיום כתיבת המסמך – בפריסת רשתות אלחוטיות וחלוקת מחשבים אלחוטיים בבתי הספר, וממשיכים בפעולה זו גם אחרי הגשת המסמך.

פנייה לבג"ץ

עורך דין מיכאל בך המייצג את ארגון ההורים הארצי, הפורום לסלולריות שפויה ואת עורכת הדין דפנה טחובר (רגישה לקרינה ופעילה ציבורית בתחום) הגישו בג"ץ בנושא לפני תחילת שנת הלימודים 2012-2013. העותרים טוענים כי אין מניעה מהתקנה ושימוש ברשת מחשבים חוטית וכי משרד החינוך ממליץ על רשת חוטית ובשטח פורס נתבים ומחשבים אלחוטיים.

חוזר מנכ"ל 10/2012

חוזר מנכ"ל משרד החינוך שפורסם ב 10/2012 (לאחר הפנייה לבג"ץ) חוזר על עקרונות שגובשו במסמך הבין משרדי, ועם זאת, הפריסה של נתבים ומחשבים אלחוטיים נמשכת.

אות ה – WIFI

אות ה-WIFI מורכב מאוד ודומה, בכמה מובנים, לאות UMTS של תקשורת סלולרית דור שלישי. האות מורכב מכמה שידורים בתדרים צמודים, כשכל שידור נקרא "ערוץ". בכל ערוץ משודר מידע דיגיטלי בהתאם לדרישה. המידע מחולק ומשודר בחלק מהערוצים בצורה מקבילית. כל מחשב אלחוטי וכל נתב אלחוטי יודעים להרכיב את המידע המקבילי המתקבל מכל הערוצים בהם יש שידור, למידע תורי אחד אשר ניתן לעשות בו שימוש.

חלוקת המידע למידע מקבילי על ציר התדר, נועדה בראש ובראשונה כדי להגדיל את רוחב הפס של התקשורת האלחוטית.

קצב השינוי של אות ה-WIFI הוא מהיר מאוד. גורמים אלה מקשים על מדידת הקרינה של אות WIFI.

קושי במדידת אות WIFI

מדידת קרינה המשתנה במהירות ומשודרת בריבוי תדרים ממקורות רבים, כפי שמתקיים בכיתה בה יש נתב אלחוטי ומחשבים אלחוטיים, על ידי מדי קרינה המאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה היא חלקית בלבד משום שמדי הקרינה איטיים מידי ואינם מסוגלים לסכם נכון את השידור המקבילי, הנפרס על כמה וכמה ערוצים, בתחום התדר של GHz 2.4 ו GHz 5 המשתנה במהירות ומשודר מעשרות מקורות קרינה בו זמנית.

מדידת קרינה על ידי מד קרינה רגיל תראה אם כן, רק תוצאה חלקית ולא מייצגת.

כדי למדוד נכון אות זה, יש להשתמש בנתח תדרים מהיר ולסכום את עוצמות הקרינה בכל הערוצים המשודרים.

את המדידה יש לעשות בעשרות נקודות מדידה על פני הכיתה ובעיקר במקומות בהם יושבים תלמידים ומורים.

את המדידות יש לעשות במגוון מתארי שימוש ברשת ובמחשבים כולל העמסה מכוונת של הרשת בתנאים קיצוניים של תעבורת מידע. כל זה לא נעשה היום בבדיקות קרינה בבתי הספר ואינו חלק מפרוטוקול המדידה של המשרד להגנת הסביבה. לכן כל מדידת קרינה הנעשית היום בבתי ספר עם נתבים ומחשבים אלחוטיים היא חלקית ולא מייצגת.

חשיפה כרונית בכפייה

החשיפה של התלמידים, צוות המורים והעובדים לקרינה או למזהמים אחרים בבתי הספר היא חשיפה בכפייה מתוקף חוק חינוך חובה. תלמידים אשר אינם רוצים להיחשף לקרינה אינם יכולים להימנע מהחשיפה כאשר בבית הספר מותקנים נתבים אלחוטיים ומחולקים מחשבים ניידים, והם יחשפו לקרינה גם אם לא ישתתפו בשעורים הממוחשבים. למעשה, נחשפים התלמידים, צוות המורים והעובדים לקרינה זו כבר בהיכנסם לשטח בית הספר.

אבל גם בבית נחשפים?!

שימוש בנתב אלחוטי, מחשבים וציוד אלחוטי בבית חושף את בני הבית לקרינה בלתי מייננת. החשיפה לקרינת WIFI בבית שונה מהחשיפה בבית הספר מכיוון שהיא בדרך כלל קטנה יותר ואינה בכפייה.

החשיפה בבית היא מנתב אלחוטי אחד, לשימוש ביתי, וממספר מחשבים אלחוטיים קטן, בדרך כלל מחשב יחיד. קיימת כמובן חשיפה גם לקרינה מהנתבים, מהמחשבים האלחוטיים וציוד אלחוטי נוסף של השכנים, אבל היא נמוכה בכמה סדרי גודל מהחשיפה מהנתב והמחשבים האלחוטיים בדירה עצמה. זאת בגלל שקירות בלוקים ובטון עוצרים חלק מקרינת הרדיו ובגלל המרחק מהציוד האלחוטי של השכנים. בבית הספר נעשה שימוש בנתבים מקצועיים ומספר המחשבים באותו החדר שבו נמצאים התלמידים הוא גדול.

כמו כן, במרחב הביתי החשיפה אינה בכפיה, אלא מרצון.

המשתמש אף יכול לנקוט בצעדים לצמצום חשיפה, שאינם אפשריים בבית הספר, כמו שימוש ברשת חוטית, הדלקת הרשת האלחוטית רק כאשר יש בכך צורך, הפסקת השימוש בטלפונים אלחוטיים ושימוש בטלפונים קוויים בלבד. הורים וילדים שירצו בכך יוכלו לצמצם לאפס את חשיפתם הביתית לקרינת רדיו, אבל לא יוכלו לעשות זאת במרחב הבית ספרי.

המצב בעולם

בעולם נפרסו נתבים ומחשבים אלחוטיים בבתי הספר של אנגליה, קנדה, ארה"ב ומדינות נוספות. מיום ליום מתרבות העדויות של תלמידים על כאבי ראש, קשיי ריכוז, סחרחורות ועוד תסמינים של חשיפה לקרינה בלתי מייננת ברמות נמוכות. בולטות במיוחד עדויות מקנדה, אשר העלו לרשת כסרטון (ראו בקישורים בסוף המאמר), שם גם התעוררה התנגדות של הורים לפריסה של WIFI בבתי הספר.

באנגליה, יצא בפומבי ראש ארגון המורים נגד הפריסה והשימוש ב-WIFI בבתי הספר. מספר בתי ספר בקנדה ובאנגליה הפסיקו את השימוש ב-WIFI, ובשוויץ פרסמה המדינה מתווה בו תותקן רשת חוטית ויופעלו מחשבים חוטיים בחלק מבתי הספר שיעמדו בקריטריונים.

דוחות בין לאומיים

במאי 2011, כחלק מהחלטת מועצת אירופה בנושא קרינה בלתי מייננת ורגישות לקרינה, קראה המועצה למדינות אירופה לשמור על בתי הספר נקיים מקרינה. בעיקר מדובר על איסור שימוש בסלולריים, טלפונים אלחוטיים ורשתות ומחשבים אלחוטיים.

משרד התעשייה הקנדי (INDUSTRY CANADA) שהינו תומך, מסתמך ומקדם את התקן הלא מגן של ICRNIP, ביצע בדיקת קרינה המסמלצת בקירוב את המצב בכיתה עם מחשבים ונתבים אלחוטיים.

תוצאות הבדיקה הראו על רמות קרינה גבוהות (אך נמוכות מהתקן הלא מגן של ICNIRP) בנקודות מסוימות בכיתה ברמה של2.4uW/cm2 , וליד הנתבים רמות שבין uW/cm2 105.9 ל uW/cm2 77.3 .

גוף בריטי בשם Health Protection Agency, הפועל עבור ממשלת בריטניה, אשר יש לו היסטוריה ארוכה של הכחשת נזקי הסלולר והקרינה הבלתי מייננת ואשר גם הוא מצדד בתקן הלא מגן של ICNIRP, ביצע סימולציה ובדיקת קרינה מנתבים ומחשבים אלחוטיים בכיתה. גם כאן תוצאות הבדיקה הראו על רמות קרינה גבוהות (אך נמוכות מהתקן הלא מגן של ICNIRP) ליד המחשבים 2.2uW/cm2 וליד הנתבים רמה של 8.7uW/cm2.