במרכז גילו קרינה ברמה של עד אלפי אחוזים מעל המותר. מקור הקרינה: ארונות החשמל. המצב דומה בכל הארץ http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/970/382.html