חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ניווט מהיר:

מערכת הגבלה אקטיבית של שדות מגנטיים מקווי מתח גבוה ועליון

בעקבות המודעות הגוברת בארץ להשפעות אפשריות של שדות מגנטיים על בריאות האדם, שמצאה ביטוי גם בחוק הקרינה 2006 שנחקק ביוזמת המשרד להגנת הסביבה, ננקטים אמצעים להגבלת חשיפת הציבור לשדות מגנטיים. עיקרי שיטות הגבלת רמת השדות המגנטיים הם התרחקות מהמקור, שיכול פאזות, צמצום שטחי לולאות מגנטיים של כבלים.

במקרים שאף אחת משיטות אלו אינה ישימה או יעילה, כמו אל מול קווי מתח עליון עיליים, לחברת דולב ישנה טכניקה של ביטול אקטיבי של השדה המגנטי.

בטכניקה זו מוזרם בלולאות גדולות המעוצבות על פי המבנה שעליו יש להגן, שדה זה המייצר שדה הפוך בעוצמתו וכיוונו לשדה שמקורו בקווי המתח העליון.

חיבור השדות מקווי המתח והמערכת האקטיבית מסתכם בשדה מגנטי נמוך בתוך המבנה והשטח המוגן.

המאמר המוצג כאן יתאר את עיקרי השיטה, את הדרישות מביצועי המערכת, את שיקולי התכנון ושלבי מימוש הפרויקט, כולל תצלומים מהאתרים וכן תוצאות המדידות המאשרות את יעילות השיטה.
חברת דולב נציגה בלעדית של חברת EMF SERVICES ארה"ב

קרא עוד: קרינה אלקטרומגנטית | תקן קרינה אלקטרומגנטית