מיגון קרינה

Cladding electrical cabinets with flexible masking material on the inside