מיגון קרינה

Office floor protection over a transformer room